Back to top

Xây nhà hát hay không xây nhà hát ?

Xây nhà hát hay không xây nhà hát ?

Chuyện một cô “ca sỹ nào đó” giõng giạc về chuyện nên bỏ 1500 tỷ đồng để xây nhà hát và bị dư luận phản đối là điều không mấy mới mẻ, đã có hàng ngàn vụ việc tương tự như thế. Nhưng bàn sâu sa hơn, việc xây nhà hát trên mảnh đất Thủ…

Read More