Back to top

Những điểm mới trong cải cách giáo dục hiện nay

Những điểm mới trong cải cách giáo dục hiện nay

Chương trình giáo dục mới dự kiến bắt đầu triển khai từ năm học 2019 – 2020 trên cả nước. Việc đổi mới này có những điểm khác biệt gì so với chương trình học cũ, cùng tìm hiểu dưới bài viết sau. Định hình “sản phẩm” giáo dục Điểm mới hoàn toàn trong chương…

Read More